Char: 0
Words: 0
500  / 500
Char: 0
Words: 0
 

Continue Typing ON SAFE MODE - (Unable to fully load Google Transliteration). Additional options appear here once you hit Space Bar.


Word or two about our translation tool


മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കന്നഡയിലേക്ക് - Our Malayalam to Kannada Translation Tool is powered by Google Translation API. You can start typing in Malayalam on the left-hand text area and then click on the "Translate" button. Our app then translates your Malayalam words, phrases, or sentences into Kannada. You can also visit our homepage to type in Malayalam.

The translation only takes a few seconds and allows up to 500 characters to be translated in one request. Although this translation is not 100% accurate, you can get a basic idea and with few modifications, it can be pretty accurate. This translation software is evolving day by day and Google Engineers are working on it to make Malayalam to Kannada translation more intelligent and accurate. Hopefully, one day it will produce near to perfect translation!

The Malayalam language is widely spoken. More than 34 million people around the world speak this language. For those Malayalam Speaker whose Kannada is not strong, translating Malayalam to Kannada could be quite difficult. Many websites provide services to translate Kannada for a few dollars. While it is a good idea to pay for translating lots of text (such as books, articles) and for professional service, there is no point paying for commonly used sentences, greeting messages, and other informal use. For these purposes, this tool can be used.

You can copy the translated text and then share them either on social media such as Facebook, Twitter or email it to your friends or family.

If you have any suggestions, and the translated sentence is way too funny then please share with us on our Facebook page. Finally, don't forget to give us a like and share it on Facebook with your loved one.

Features you should know:


Malayalam sentence and phrase will be translated into Kannada meaning.

For E.g. typing:
"ലോകമെമ്പാടും, 34 ദശലക്ഷത്തിലധികം മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരും 58 ദശലക്ഷത്തിലധികം കന്നഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്." will be translated into "ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯನ್ನು 34 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವವರು ಮತ್ತು 58 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ."

Use our translator tool as Malayalam to Kannada dictionary.

For E.g.
"പ്രതീക്ഷ (pratiksa)" meaning in Kannada will be "ಭರವಸೆ (bharavase)"
"അഹങ്കാരി (Ahankari)" meaning in Kannada will be "ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ (Darstya)"

Powered by Google.

High Accuracy Rate.

Instant Online Translation.

Up to 500 characters can be translated into one request.

Unlimited translation.

Get translated text in Unicode Kannada fonts. This means you can copy and paste it anywhere on the Web or Desktop applications.

This translation tool is FREE.


Commonly Spoken Malayalam to Kannada Phrases

ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു - (Nan ninne snehikkunnu)
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ - (Nanu ninnannu pritisuttene)
സ്വാഗതം - (Svagatam)
ಸ್ವಾಗತ - (Svagata)
ഹലോ - (Halea)
ಹಲೋ - (Halo)
എന്തൊക്കെയുണ്ട്? - (Enteakkeyunt?)
ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? - (Nivu hegiddiri?)
എനിക്ക് സുഖമാണ്, നിങ്ങൾക്കോ? - (Enikk sukhaman, ninnalkkea?)
ನಾನು ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು? - (Nanu aramavagiddene matte ninu?)
നിന്റെ പേരെന്താണ്? - (Ninre perentan?)
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? - (Ninna hesarenu?)
നിങ്ങളെ കാണാൻ ദയവായി - (Ninnale kanan dayavayi)
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ - (Nim'mannu bhetiyagi santosavagide)
നന്ദി - (Nandi)
ಧನ್ಯವಾದಗಳು - (Dhan'yavadagalu)
ക്ഷമിക്കണം - (Ksamikkanam)
ಕ್ಷಮಿಸಿ / ಕ್ಷಮಿಸಿ - (Ksamisi/ ksamisi)
കാണാം! - (Kanam!)
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ! - (Nim'mannu nodi!)
നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമോ? - (Ni inglis sansarikkumea?)
ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ? - (Nivu inglis matanaduttira?)
എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല - (Enikk manas'silayilla)
ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ - (Nanage arthavaguttilla)
സാവധാനം പറയൂ - (Savadhanam parayu)
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ - (Dayavittu nidhanavagi matanadi)
എവിടെയാണ് റസ്റ്റ് റൂമുകൾ? - (Eviteyan rasrr rumukal?)
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? - (Visranti kothadigalu ellive?)
എനിക്ക് പണം മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? - (Enikk panam marran kaliyumea?)
ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ? - (Nanu hanavannu badalayisabahude?)
ഇത് എത്രമാത്രമാണ്? - (It etramatraman?)
ಇದು ಎಷ್ಟು? - (Idu estu?)
ഇത് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്! - (It valare celaveriyatan!)
ಇದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ! - (Idu tumba dubariyagide!)
ദയവായി ഇത് വീണ്ടും പറയുക - (Dayavayi it vintum parayuka)
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ - (Dayavittu matte heli)
ഇടത് / വലത് / നേരെ - (Itat / Valat / Nere)
ಎಡ / ಬಲ / ನೇರ - (Eda/ bala/ neravagi)
More Malayalam Phrases ...

Frequently Asked Questions (FAQ)

How does Malayalam To Kannada text translation works?


Our translation service either uses Google or Microsoft to translate the text you have typed in Malayalam.

Whenever you type a word, sentence or phrase in Malayalam - we send API requests to either Google or Microsoft for a translation. In return, they send back a response with a translated text in Kannada.

Their system uses machine-language technologies to bring together some cutting edge technologies such as artificial intelligence (deep learning), big data, Web APIs, cloud computing etc to perform higher quality translations.

Can we download this translation service?


No. At a moment you can only use our Malayalam translation online.

However, you can install the Chrome extension tool called Google Translate by visiting Google Translate Chrome Extension link.

Once this translation tool is installed, you can highlight and right-click the section of text and click on the "Translate" icon to translate it to the language of your choice. Furthermore, you can translate the entire web page by clicking on the "Translate" icon on the browser toolbar.

It supports over 100 languages.

What other tools do you have for Malayalam Typing and Translation?


We have the following tools:

 1. Malayalam Typing Input Tool (also known as Google Transliteration):

  With this tool you can type in English and get in Malayalam. For e.g. typing "Nivu ingliṣ matanaḍuttira?" gives you "ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ?". This makes typing in Malayalam natural as you don’t need to remember complex Malayalam keyboard layout. Please visit: Malayalam Input tool to use this tool.

  This Malayalam typing tool is FREE. Additionally, you can email the text you have typed to anyone - including yourself.


 2. Malayalam Unicode Typing:

  Online Malayalam unicode tool will automatically convert any roman text into unicode Malayalam. Whenever you type any letter, you will get additional hints to make your typing easier. Please visit this link to type in unicode.


 3. Malayalam Speech Translator:

  Malayalam speech translation service is provided by both Microsoft and Google. They both use their own cognitive services to translate spoken words and phrases into a language of your choice. For some languages, you will hear the translation spoken aloud.

  Microsoft Translator in particular powers speech translation features across its products which can be used for Live Presentation, In-Person or Remote Translated Communication (such as Skype), Media Subtitling, Customer support and Business Intelligence.

How do I translate Malayalam (മലയാളം) Text from an Image to Kannada (ಕನ್ನಡ)?


Our Online software doesn't have a feature to translate Malayalam (മലയാളം) Text from an Image.

If you have an Android or iPhone & iPad you can use your phone’s camera to translate signs or handwritten Malayalam (മലയാളം) notes with the native Translate app. Follow this instruction guide.

For others and if you are using desktop and personal computer - you can use a well established third party website to do this.

We recommend, Yandex Malayalam (മലയാളം) Image Translator.

Is this translation FREE?


Yes. This Kannada to Kannada text translation is absolutely FREE. You can use our translation tool for both personal and commercial use.

However, we have the following restrictions:

 1. Per Request Limit: At any time you can translate up to maximum of 500 per request. However, there is no restriction on the number of requests you can send.
 2. Daily Limit : While you can make a number of requests for translation, you won’t be able to translate if we run out of a daily quota.

These restrictions are placed to ensure that robots or automated software are not abusing this facilities.

Can I translate from Kannada To Malayalam?


Yes. To translate from Kannada to Malayalam visit this link.

Why is the translated text not accurate?


As explained earlier, the machine-language technology is used to perform the translation. This translation software is evolving every day and as time goes by the translation is going to be pretty accurate - especially for commonly used phrases and sentences.

At the moment, it is not perfect but our translation software is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea on what the sentence or phrase is conveying the message.

For those who would like accurate translation - there are plenty of websites that provide human translators for translating Malayalam to Kannada.